PARELHOENSTRAAT 33 - 9080 LOCHRISTI

Autogene drainage

Autogene drainage helpt om slijm uit de kleinere vertakkingen van de luchtwegen te evacueren

Zuiveren van overtollige slijmen

Autogene drainage is een techniek om de longen zo snel mogelijk te zuiveren van overtollig slijmen bij acute aandoeningen van de luchtwegen. Aan de hand van specifieke technieken worden slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest.

Deze techniek is aangewezen bij longaandoeningen zoals infectieziekten, bronchitis, pneumonie of longontsteking, muco, RSV, …

Bij baby’s en jonge kinderen spreken we van geassisteerde autogene drainage. Door met de handen op een bepaalde manier aangehouden druk te zetten, tracht men optimale respiratoire flows te bekomen in de verschillende luchtwegen door manueel het niveau van het longvolume aan te passen, afhankelijk van waar het slijm zich bevindt.
Bij volwassenen gebeurt de drainage actief.
Om de juiste niveaus te bereiken en zo optimaal mogelijk te draineren, wordt er vaak gebruik gemaakt van een flutter, PEP of elastische banden. Zowel de techniek van Chevalier als van Postiaux worden toegepast.

Behandeling

- Reinigen van bovenste luchtwegen d.m.v. neusspoeling
- Uitleg correct gebruik aërosol / puffer /poederinhalatoren: om de medicatie zo effectief mogelijk in te nemen, maximale depositie ter hoogte van de longen na te streven.
- Uitleg omtrent correct reinigen materiaal
- Autogene (geassisteerde) drainage
- Ademhalingsoefeningen
- Mobiliserende oefeningen van de borstkas

Contacteer ons

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website